Igazságügyi szakértés

A 31/2008. (XII.31.) az igazságügyi szakértői működésről szóló IRM rendelet 20. § (1) alapján a következő esetekben segíthetem a kirendelő hatóság (bíróság, nyomozóhatóság, gyámhivatal) munkáját:

Ha a szakkérdés

1.      az egészséges és az egészségestől eltérő, valamint a normán belüli és a normáltól eltérő mentális működés és személyiségvonások,

2.      a speciális feladatok megoldására előnyös, illetve hátrányos személyiségvonások, képességnormák,

3.      az élménybeszámolók hátterét képező lélektani folyamatok,

4.      a magatartás problémák hátterében álló pszichés tényezők,

5.      a pszichotraumatikus élmények következményeinek,

6.      a nevelési hatások,

7.      a gyermek direkt befolyásolásának, vagy bántalmazásának, illetve

8.      a konfliktusos családi működésnek a szülők vagy gyermek személyiségét érintő következményeinek

feltárására, leírására, megállapítására, tipizálására, kategorizálására, értékelésére, illetve kizárására irányul, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatot kell lefolytatni.


Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú módszertani levele alapján

az igazságügyi pszichológus szakértő tudománya, felkészülése, módszereinek validitása alapján a következő jelenségek megragadására, megfogalmazására, magyarázatára, ill. valószínűsítésére kompetens:

 • Az egészséges és az egészségestől eltérő személyiségvonások feltárására, leírására, tipizálására, kategorizálására.

 • A normán belüli és normáltól eltérő személyiségvonások feltárására, leírására, tipizálására ill. kategorizálására (jogi értelmű-deviancia jelenségek).

 • Speciális feladatok megoldására előnyös, ill. hátrányos személyiségvonások, képességnormák feltárására, minőségileg kategorizált leírására és tipizálására. (Nevelési alkalmasság és kategorizálása, összehasonlító értékelése, gépjármű vezetői alkalmasság, baleseti hajlam, tolerancia szint, agresszivitásra való készség, lőfegyver tartására alkalmasság stb.)

 • Általános és részletes intellektuális, pszichomotoros stb. képességek szintjeinek megállapítása.

 • Élménybeszámolók hátterében működő lélektani folyamatok jellegének, minőségének feltárása, leírása, értékelése, az adott élmények adekvát átélése, az átélésről komponált, illetve instruált közlés, konfabuláció az élménybeszámoló adekvációs fokába ágyazott elhihetőség megállapítása.

 • Magatartás-problémák hátterében rejtőző pszichés struktúrák pszichogenetikai feltárása. (Elhanyagolás, veszélyeztetés, visszaélés, nyomorgatás, felbujtás stb.)

 • Pszichotraumatikus élmények következményes állapotainak feltárása, leírása, a pszichotrauma megállapítása, illetve kizárása.

 • Nevelési hatások megjelenésének valószínűsítése a gyermektől és a gyermekről kapott adatszerzésen túlmutató adatok alapján (a szülő-gyermek kapcsolatának indirekt, kiterjesztett vizsgálata).

 • A gyermekek direkt befolyásolásának, az egyik szülőnek, vagy mindkettőnek a másik szülő fél személyiségét sértő, őt leértékelő vagy a gyermekben ilyen következményekkel járó magatartásmódjainak feltárása, leírása és értékelése.

 • A különböző megismerési forrásokból nyert adatok (kikérdezés, benyomás, megfigyelés, tesztvizsgálat stb.) ellentmondásainak valószínűsített validitás - értékelése.
   

 
 
   
- Készítette -